ΔΟΙΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ “ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

H Expertise On Fieldβοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν: Μια ομάδα από ειδικούς στην Ιταλία και ανά το παγκόσμιο, που λειτουργεί σαν ομάδα σε επιχειρήσεις, και είναι σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων,με το διοικητικό συμβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη. Στηρίζει επίσης τα μεσαία στελέχη των επιχειρήσεων ,καθώς και την ομάδα έργου, και τους βοηθάει να διεκπεραιώσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Οι δραστηριότητές μας:

Μας επέλεξαν:

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Pin It on Pinterest

Share This