ΔΟΙΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΕΙΣΔYΣΗ ΣΕ ΝΈΕΣ ΑΓΟΡΕΣ,
ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΧΏΡΟ

H Expertise On Field βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν: Μια ομάδα από ειδικούς στην Ιταλία και ανά το παγκόσμιο, που λειτουργεί σαν ομάδα σε επιχειρήσεις, και είναι σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων,με το διοικητικό συμβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη. Στηρίζει επίσης τα μεσαία στελέχη των επιχειρήσεων ,καθώς και την ομάδα έργου, και τους βοηθάει να διεκπεραιώσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Μας επέλεξαν:

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Pin It on Pinterest

Share This